PENGENALAN RINGKAS POSMODERNISME: LANSKAP HISTORIS (SIRI 1)

Oleh: Anis Sina Terdapat pelbagai pandangan dan perdebatan antara sarjana dalam menerangkan Teori Pascamoden.  Pengertian literal daripada pascamodenisme ini adalah daripada ungkapan ‘pasca’ dan ‘modenisme’ yang bermaksud zaman selepas modensime. Pengertian ini membawa kefahaman bahawa kemunculan istilah zaman pascamoden kini menandakan zaman moden telah berakhir.  Bambang Sugiharto (1996, 22 – 23) menyatakan definsi pascamodenisme masih … More PENGENALAN RINGKAS POSMODERNISME: LANSKAP HISTORIS (SIRI 1)

Islamisasi Ilmu Syed Naquib al-Attas: Sekadar Pengantar!

  Oleh: Azmina Nordin Gagasan islamisasi pengetahuan dibawa oleh Syed Naquib al Attas, salah satu pemikir Islam yang bukanlah calang-calang dalam dunia intelektual nusantara, malah  sumbangannya yang mengkagumkan sehingga menjadi rujukan dan kajian oleh pemikir-pemikir Islam kotemporari.  Lahirnya di Bogor, Indonesia namun menabur bakti yang cukup besar di Malaysia bermula menjadi pensyarah, penulis dan menubuhkan (Institut … More Islamisasi Ilmu Syed Naquib al-Attas: Sekadar Pengantar!

Falsafah Skolastik sebuah Falsafah Kristian! Adakah Berbahaya?

Oleh; Ummu Cili Padi   Falsafah Eropah pada abad pertengahan terkenal dengan nama ‘Falsafah Skolastik”, yang membawa maksud falsafah yang diajarkan di sekolah-sekolah (A. Hanafi 1983:78). Falsafah Barat pada abad pertengahan (476M-1492M) dapat dikatakan sebagai abad gelap kepada masyarakat Eropah pada ketika itu. Pada waktu tersebut, penguasaan gereja begitu mendominasi kehidupan masyarkat Eropah sehinggakan mereka … More Falsafah Skolastik sebuah Falsafah Kristian! Adakah Berbahaya?

Bengkel Perihal Idealogi Althusser

Dikendali oleh: Sadiq Jebat MENGENAI BENGKEL Althusser dilihat sebagai seorang tokoh yang memecahbelahkan pemikiran marxisme, ini kerana polemik beliau dengan ramai tokoh humanis marxisme di Perancis pada waktu itu menyebabkan idea beliau ditelaah dengan lebih mendalam. Althusser menggagaskan idea tentang ‘marxisme yang bersifat saintifik’ bukan ‘marxisme yang subjektif/humanis’- satu tindakkan meletakkan marxisme sebagai sebuah falsafah … More Bengkel Perihal Idealogi Althusser

Bahaya LIBERALISME John Locke! Sila Jauhi-nya.

Oleh; Ummu Cili Padi   John Locke merupakan seorang ahli falsafah dan pakar teori politik Inggeris yang dilahirkan di Wrington, sebuah desa di Inggeris Baratdi mana beliau hidup pada zaman negara yang bersandarkan pemerintahan absolutisme seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes melalui anologinya Monster ataupun ‘kuku besi. John locke juga membesar pada zaman terjadinya peperangan antara kaum puritan dan Raja Charles I. … More Bahaya LIBERALISME John Locke! Sila Jauhi-nya.

Benarkah al-Ghazali WALA’ dengan Pemimpin Zalim?

Oleh; Atul Sweet   Tokoh sarjana Islam Al-Ghazali yang terkenal dengan sumbangannya dalam bidang undang-undang Islam, teologi, falsafah dan tasawuf, juga adalah pemikir yang mendukung fahaman realisme dalam pendekatan politiknya. Realisme adalah aliran atau pendekatan yang cenderung melihat sesuatu persoalan itu sebagaimana wujudnya atau what is, dan bukannya sebagaimana sewajarnya atau what ought to be. Prinsip asas … More Benarkah al-Ghazali WALA’ dengan Pemimpin Zalim?

Confucius Guru Sepanjang Zaman

Oleh: Airul Idham PENGENALAN FALSAFAH KUNGFU TZE (CONFUCIUS) Falsafah China, terutamanya konfusisme sentiasa begitu prihatin dengan persoalan praktikal moral dan etika. Antara persoalan mudahnya ialah bagaimanakah sebenarnya seseorang itu perlu hidup untuk menguasai persekitaranya? Adakah dengan menyediakan kerajaan yang bersesuian atau mencapai keharmonian moral? Pusat kepada ajaran konfusisme adalah bahawa keharmonian moral individu secara langsung … More Confucius Guru Sepanjang Zaman